Welkom en Marhaba bij SNMV

 

 Geachte bezoeker,

SNMV is een stichting voor goede doelen. Wij proberen armen mensen en weeskinderen te ondersteunen.

SNMV is ervan overtuigd dat het bieden van financiële en mentale hulp de meest nobele hulp is die aangeboden kan worden. De stichting streeft ernaar om mensen te stimuleren voor het ondersteunen van liefdadigheidsprojecten.

Ramadan is een tijd van hard werken. Een tijd van transformatie. Een tijd van reflectie en prioriteiten stellen. Deze maand is bedoeld als herinnering aan onze verantwoordelijkheden en maakt ons bewust van de miljoenen mensen die in armoede leven.
SNMV roept op tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en collectieve verbroedering. Laten we ons samen richten op de behoeftigen. Laten we de ander niet vergeten.
Wij leven en groeien op in een economisch systeem dat gebaseerd is op individualisme en hebzucht. Waar gaan wij naartoe als individu, als familie en als maatschappij? Waar zijn de mensen van Allah? De mensen die de middelen, de wilskracht en de ervaringen hebben? Wij nodigen u uit om prioriteiten te stellen en om ons te steunen de minderbedeelden hun waardigheid terug te geven.

In de maand van godsbewustzijn en empathie verzoeken wij u vriendelijk een donatie te schenken. SNMV heeft verschillende projecten en acties lopen. U vindt deze terug in de bijgevoegde folder. Met uw hulp bi idni Allah, kunnen wij het lot van de minderbedeelden vergemakkelijken.

 

Uw gift maakt u over op rekeningnummer NL26RABO0130995177 ten name van SNMV o.v.v. Ramadan Campagne. Onze dank is groot.


Met vriendelijke groet,


SNMV